Sản phẩm bán chạy

Chính sách giải quyết khiếu nại384 lượt xem

16-12-19 Chính sách giải quyết khiếu nại

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Bước 1. Tiếp nhận khiếu nại

- Tiếp nhận khiếu nại tại các chi nhánh làm việc của Ihostinger, tiếp nhận  thông qua các kênh: số điện thoại hỗ trợ/chăm sóc khách hàng 01234 909 949, văn bản, email, support ...Nếu khách hàng trực tiếp khiếu nại tại các chi nhánh, bộ phận phụ trách gửi phiếu tiếp nhận khiếu nại. 

Bước 2. Phân tích khiếu nại

a.  Đối với các khiếu nại trực tiếp hoặc qua điện thoại mà có đủ thông tin, có thể giải quyết được ngay: Phòng chăn sóc khách hàng trả lời ngay cho khách hàng theo yêu cầu;

b.  Đối với khiếu nại chưa đủ thông tin hoặc không thể giải quyết được ngay thì thực hiện: Báo lại với khách hàng và xin thông tin để trao đổi và làm việc ( thông tin người làm việc, email, điện thoại, hoặc các chứng từ của khách hàng nếu có )

- Kiểm tra log làm việc và thông tin liên quan, phối hợp các bộ phận liên quan tìm hiểu nguyên nhân và theo dõi, đồng thời làm việc với khách hàng lấy thêm thông tin  khiếu nại để cùng các bộ phận khác phối hợp xử lý. 

- Nếu khiếu nại không liên quan đến bộ phận tiếp nhận thì chuyển khiếu nại cho bộ phận liên quan giải quyết khiếu nại. Đồng thời phản hồi khách hàng trong vòng 24h. Nếu lỗi phát sinh thêm thì phối hợp khách hàng theo dõi để xử lý.

Bước 3. Xác định nguyên nhân phát sinh và giải quyết khiếu nại

- Bộ phận giải quyết khiếu nại phối hợp với các bộ phận khác liên quan xác định nguyên nhân phát sinh khiếu nại;

- Đề xuất cấp trên cùng đưa ra phương án giải quyết.

Bước 4. Trả lời/giải quyết khiếu nại khách hàng

- Trả lời trực tiếp, qua email, hay kênh hỗ trợ.

- Trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại. Trong trường hợp khiếu nại được giải quyết ngay khi người sử dụng dịch vụ trực tiếp đến khiếu nại và đạt được thỏa thuận của hai bên, bộ phận phụ trách không cần phải cấp phiếu tiếp nhận khiếu nại, nhưng phải lập biên bản kết quả giải quyết và lưu vào hồ sơ.

- Gửi các bộ phận có liên quan khắc phục sự cố phát sinh khiếu nại (nếu nguyên nhân do lỗi của đơn vị cung cấp dịch vụ).

Bước 5. Kết thúc khiếu nại

- Lưu thông tin; Tổng kết, rút kinh nghiệm.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại: Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận khiếu nại. 
 

lượt xem 487 Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

lượt xem 445 Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

lượt xem 385 Chính sách giải quyết khiếu nại

Chính sách giải quyết khiếu nại

lượt xem 409 Báo cáo lạm dụng

Là một trong các nhà cung cấp dịch vụ tên miền lớn, Mắt Bão luôn có sẵn một đội ngũ chuyên về việc tuân thủ và luôn cố gắng để cải thiện độ an toàn của Internet. Việc bảo vệ lợi ích chung của người tiêu dùng và các tổ chức là trách nhiệm mà đội ngũ của chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu.

lượt xem 430 Chính sách bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin khách hàng

lượt xem 417 Văn bản pháp lý về hosting/server/tên miền

Xem ngay các văn bản, nghị định pháp lý liên quan đến tên miền quốc gia Việt Nam .vn để có sự chuẩn bị tốt nhất khi Đăng ký tên miền, Domain.

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng, chọn lựa và đông hành cùng Ihostinger.com