Sản phẩm bán chạy

Hướng dẫn cài đặt và quản trị CentOS Web Panel, CyberPanel và DirectAdmin838 lượt xem

16-01-20 CentOS Web Pane, CyberPanel và DirectAdmin là 3 công cụ tạo và quản trị web hosting miễn phí, ổn định và phổ biến nhất hiện nay. Trong bài viết này ihostinger sẽ hướng dẫn cài đặt chi tiết và cách tạo và quản trị cho mỗi công cụ

cwp_1579152748.jpg

Phần 1: Hướng dẫn cài đặt và quản trị CentOS Web Panel

I. Giới thiệu CentOS Web Panel

CentOS Web Panel – Web Hosting miễn phí được thiết kế để quản lý nhanh chóng và dễ dàng các máy chủ (Dedicated & VPS), chạy trên hệ điều hành Linux phổ biến là CentOS, cung cấp nhiều tính năng để quản trị máy chủ.

Các tính năng chính

 • Apache/Nginx/Lightspeed Web Server
 • PHP 5.6 -> 7.5 (suPHP, SuExec, PHP-FPM + PHP version switcher).
 • MySQL/MariaDB + phpMyAdmin.
 • MongoDB
 • Email – Postfix và Dovecot, mailboxes, RoundCube
 • CSF (Config Server Firewall).
 • Backups
 • WordPress Support
 • FreeDNS Server
 • Varnish software

Yêu cầu hệ thống

 • Tối thiểu 512MB RAM (OS 32bit) và 1GB RAM (OS 64bit)
 • Tối thiểu 4GB RAM nếu cần chạy phần mềm Antivirus
 • Tối thiểu 10GB ổ cứng
 • HDH hỗ trợ: CentOS 6.x/7.x, RHEL 6.x/7.x, Cloud Linux 6.x/7.x

II. Hướng dẫn cài đặt CentOS Web Panel

Cập nhật hệ điều hành

 • sudo yum -y update

Reboot lại để đảm bảo các package được cập nhật

 • sudo reboot

Cài đặt wget

 • sudo yum -y install wget

Cài đặt CentOS Web Panel

Trên CentOS 6.x

 • cd /usr/local/src
 • wget http://centos-webpanel.com/cwp-latest
 • sh cwp-latest

Trên CentOS 7.x

 • cd /usr/local/src
 • wget http://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest
 • sh cwp-el7-latest

Quá trình cài đặt sẽ diễn ra tự động. Sau khi cài đặt hoàn tất, chúng ta có thông tin đăng nhập như sau:

Lưu thông tin đăng nhặp lại, sau đó chúng ta reboot lại server.

 • sudo shutdown -r now

III. Quản lý CentOS Web Panel

Đăng nhập vào CentOS Web Panel

Từ thông tin đăng nhập ở trên chúng ta login vào server ở địa chỉ http://SERVER_IP:2030/ hoặc http://SERVER_IP:2031/

Với thông tin đăng nhập

 • User: root
 • Password: là SSH Password của user root, các bạn có thể set lại bằng command passwd root trên Server

Bảng điều khiển của CentOS Web Panel

Cấu hình email quản trị:

Truy cập [ CWP Settings ] -> [ Edit Settings ] -> Update thông tin email quản trị

Cài đặt và nâng cấp phiên bản PHP 7.x

Truy cập [ PHP Settings ] -> [ PHP Selector v2 ] -> Chọn phiên bản PHP cần cài đặt

Sau đó truy cập [ PHP Settings ] -> [ PHP Version Switcher ] -> Thay đổi version PHP mặc định

Nó sẽ cài đặt PHP version 7.3.6 ở backgroud, chúng ta có thể sử dụng lệnh tail -f /var/log/php-rebuild.log để kiểm tra tình trạng.

Thay đổi Web Server

Truy cập [ WebServer Settings ] -> [ Select WebServer ] -> Chọn Loại Web Server mà bạn mong muốn

 • Apache Only
 • Nginx Only
 • LiteSpeed Enterprise (Free for 30 days)
 • Nginx & Apache
 • Nginx & Varnish
 • Nginx & Varnish & Apache

Phần 2: Hướng dẫn cài đặt và quản trị CyberPanel

I. Giới thiệu CyberPanel – Web Hosting Control Panel

Giới thiệu CyberPanel – một web hosting control panel miễn phí được phát triển và hỗ trợ bởi OpenLiteSpeed. có nhiều tính năng, tốc độ, hỗ trợ SSL miễn phí. CyberPanel có 2 phiên bản miễn phí và thương mại.

II. Các tính năng CyberPanel

 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả Tiếng Việt
 • Giao diện web hiện đại, hỗ trợ responsive cho mobile
 • Hỗ trợ OpenLiteSpeed hoặc LiteSpeed Enterprise.
 • Hỗ trợ nhiều loại Cache: Memcached và Redis.
 • Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP.
 • Hỗ trợ CSDL MariaDB, MySQL
 • Hỗ trợ tự động gia hạn miễn phí SSL – Let’s Encrypt.
 • Tích hợp sẵn Lightweight DNS Server, Email Server ( Rainloop Webmail ), giao diện Command Line, FirewallD, SpamAssassin, ModSecurity, …
 • Cài đặt WordPress, Drupal, Magento, .. chỉ trong một click chuột.
 • Hỗ trợ Git ( Github, Gitlab )

III. Cấu hình tối thiểu để cài đặt

 • HDH Centos 7.x (Phiên bản CentOS Minimal được khuyến nghị)
 • Python 2.7
 • >= 1024MB
 • >= 10GB Disk Space

IV. Hướng dẫn cài đặt CyberPanel

Để cài đặt CyberPanel, bạn cần sử dụng root. (Không làm việc với User có quyền sudo)

1. Cài đặt

Để cài đặt chúng ta sử dụng command sau. Đây là lệnh cài đặt phiên bản miễn phí, nó sẽ không yều cầu nhập bất cứ license gì khi cài đặt cả.

 • sh <(curl https://cyberpanel.net/install.sh ∥ wget -O - https://cyberpanel.net/install.sh)

Sau khi chạy command trên server chúng ta thực hiện các bước sau:

Chọn 1 –  “1. Install Cyber Panel” để cài đặt lần đầu tiên

cai dat cyberpanel buoc 1

Phiên bản LiteSpeed để cài đặt.

Chọn 1 – “1. Install CyberPanel with OpenLiteSpeed.

cai dat cyberpanel buoc 2

Chọn loại password mặc định cho admin, có 3 tùy chọn:

 • [d]fault : mật khẩu là 1234567
 • [r]andom: mật khẩu ngẫu nhiên
 • [s]et password: mật khẩu của bạn

Ở đây mình chọn d , và sẽ set lại mật khẩu sau khi cài đặt.

cai dat cyberpanel buoc 3

Một số cài đặt bổ sung khác như:

 • Cài đặt Mirror Server: N (Tùy chọn này ở phiên bản mới có vẻ đã bỏ)
 • Sử dụng JS Deliver: N
 • Cài đặt Memcached: y
 • Cài đặt LiteSpeed Memcached: y
 • Cài đặt Redis extension for PHP: y
 • Cài đặt Redis Cache: y

cai dat cyberpanel buoc 4

Cài đặt sẽ được diễn ra và kết quả sau khi cài đặt là các thông tin bên dưới.

 • https::8090
 • Panel Username: admin
 • Panel Password: 1234567
 • MySQL Username
 • MySQL Password

cai dat cyberpanel buoc 5

2. Các bước cần thực hiện sau cài đặt

2.1. Thay đổi mật khẩu của Panel Admin.

Nếu chọn mật khẩu mặc định khi cài đặt thì chúng ta có thể thay đổi mật khẩu của admin bằng command sau:

 • adminPass

2.2. Thay đổi mật khẩu của MySQL User

Sửa file tại đường dẫn /etc/cyberpanel/mysqlPassword , thay thế bằng mật khẩu của bạn.

3. Truy cập tới CyberPanel

Truy cập tới đường dẫn https::8090 với user là admin và mật khẩu bạn đã thay đổi. 

Cuối cùng sau khi đăng nhập thành công:

4. Cấu hình CyberPanel

4.1. Thay đổi địa chỉ IP mặc định -->Sửa file: /etc/cyberpanel/machineIP

4.2. Thay đổi giới hạn Upload cho PhpMyadmin

Giá trị mặc định để upload CSDL trong PhpMyadmin của CyberPanel chỉ là 2M (mặc định của php). Để tăng giá trị này lên, các bạn vào mục Server => PHP => PHP Edit Configs => Basic => Chọn PHP Version 7.0 (Mặc định cài đặt của CyberPanel)

Chú ý: Ở thời điểm viết bài này thì PHP là phiên bản 7.0 nhưng có thể CyberPanel sẽ nâng lên version 7.x nên các bạn thay đổi mà không được thì sửa dần lên 7.x nhé!

Setting các tham số như ảnh bên dưới.

 • upload_max_filesize
 • post_max_size

Rồi bấm Save Changes để lưu lại.

Truy cập vào server thông quá SSH --> Chạy lệnh restart để khởi động lại lscpd service

sudo systemctl restart lscpd

Kết quả:

Phần 3: Hướng dẫn cài đặt và quản trị DirectAdmin trên CentOS 7 & 8

I. Giới thiệu về DirectAdmin

DirectAdmin là một web hosting control panel tính phí và đang rất được ưa chuộng trên thế giới với giao diện trực quan, dễ sử dụng.

Với các tiêu chí sau, Direct Admin tự hào là một control panel mạnh mẽ:

 • Dễ sử dụng.

 • Nhanh nhất trong tất cả các control panel có mặt hiện tại trên thế giới.

 • Độ ổn định cao.

 • Support nhanh, chất lượng, nhiệt tình.

 • Giá cả hợp lý.

Tiếp theo sau đây, hãy cùng xem cách cài đặt DirectAdmin trên CentOS 7 và 8.

II. Chuẩn bị cài đặt DirectAdmin

Để cài đặt DirectAdmin trên CentOS 7 & 8 thì bạn cần chuẩn bị:

 • Client ID, license ID (gọi chung là License).

 • VPS sạch (chưa cài gì), có ít nhất 1 địa chỉ IP, kết nối mạng được. 

III. Cài đặt Directadmin trên CentOS 7 & 8

1. Update Server và cài đặt các gói cần thiết

Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản root. Nhưng nếu đăng nhập bằng tài khoản khác thì dùng lệnh su để chuyển sang tài khoản root, nhưng nhớ thêm dùng “AllowUsers username” vào file “/etc/ssh/sshd_config” nếu không thì khi cài đặt xong bạn không thể truy cập vào được nữa mà phải cài lại OS.

# yum -y update

2. Cài đặt các gói cần thiết

# yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio

libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed

autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel

# yum -y install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file

3. Tải tập tin setup.sh

# wget http://www.directadmin.com/setup.sh

4. Thay đổi quyền trên file setup.sh

# chmod 755 setup.sh

5. Chạy tập lệnh cài đặt DirectAdmin

# ./setup.sh

Gõ y và nhấn Enter để cài đặt các gói cần thiết.

Điền Client ID, License ID và hostname. Các thông tin về Client ID, License ID, bạn cần điền chính xác bởi nếu không khi cài đặt sẽ báo lỗi bản quyền.

Lưu ý rằng hostname không được giống với tên miền chính. 

Các câu hỏi tiếp theo thì bạn tiếp tục nhấn y và nhấn Enter.

Bây giờ thì chỉ cần đợi từ 25-35 phút để việc cài đặt hoàn tất. Nếu thành công, bạn sẽ nhận được thông báo sau: 

Sau khi cài đặt xong, bạn thử đăng nhập vào link với tài khoản hiển thị trên màn hình. Nếu không chạy thì bạn phải chạy thêm các lệnh để mở port cho firewall với câu lệnh sau: 

firewall-cmd --zone=public --add-port=2222/tcp --permanent

firewall-cmd --zone=public --add-port=21/tcp --permanent

firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent

firewall-cmd --zone=public --add-port=25/tcp --permanent

firewall-cmd --reload

systemctl restart directadmin

Bây giờ thì login vào trình duyệt web thử:

Dùng thông tin Admin username, Admin password phía trên để login vào.

Như vậy là việc cài đặt DirectAdmin đã hoàn thành. Chúc bạn cài đặt thành công!

lượt xem 568 Sub Domain và Park Domain

Sub Domain và Park Domain

lượt xem 573 Bao lâu thì dịch vụ đăng ký hoàn tất và sử dụng được?

Bao lâu thì dịch vụ đăng ký hoàn tất và sử dụng được?

lượt xem 570 DDos/Dos là gì? Cách phòng chống tấn công DDos

DDos viết tắt của Distributed Denial of Service là tấn công từ chối dịch vụ phân tán và là phiên bản nâng cấp của Dos vì rất khó bị ngăn chặn. Hậu quả sau tấn công DDos là sự sụp đổ của cả một hệ thống máy chủ trực tuyến. Phương thức tấn công của DDos là gì?

cwp_1579152748.jpg
lượt xem 839 Hướng dẫn cài đặt và quản trị CentOS Web Panel, CyberPanel và DirectAdmin

CentOS Web Pane, CyberPanel và DirectAdmin là 3 công cụ tạo và quản trị web hosting miễn phí, ổn định và phổ biến nhất hiện nay. Trong bài viết này ihostinger sẽ hướng dẫn cài đặt chi tiết và cách tạo và quản trị cho mỗi công cụ

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng, chọn lựa và đông hành cùng Ihostinger.com