Sản phẩm bán chạy

Dedicated Server chuyên dụng

Dedicated Server 00-5%

855,000đ900,000đ

Thông tin cơ bản
 • CPU 4 Core E5/2678 /v3/2.5GHz
 • RAM 4G/DDR3
 • OS DISK 300GB/PCI/SSD
 • INTERNET SPEED  300Mbs
 • NETWORK SPEED 10 Gb/s
 • BACKUP Mỗi ngày
 • QUÀ TẶNG 01 Website miễn phí
 • SERVER Đặt tại Việt Nam

244 lượt xem

Chi tiết Chọn ngay

Dedicated Server 01-5%

1,235,000đ1,300,000đ

Thông tin cơ bản
 • CPU 8 Core E5/2678 /v3/2.5GHz
 • RAM 8G/DDR3
 • OS DISK 300GB/PCI/SSD
 • INTERNET SPEED  300Mbs
 • NETWORK SPEED 10 Gb/s
 • BACKUP Mỗi ngày
 • QUÀ TẶNG 01 Website miễn phí
 • SERVER Đặt tại Việt Nam

214 lượt xem

Chi tiết Chọn ngay

Dedicated Server 02

1,700,000đ

Thông tin cơ bản
 • CPU 12 Core E5/2678 /v3/2.5GHz
 • RAM 16G/DDR3
 • OS DISK 300GB/PCI/SSD
 • INTERNET SPEED  300Mbs
 • NETWORK SPEED 10 Gb/s
 • BACKUP Mỗi ngày
 • QUÀ TẶNG 01 Website miễn phí
 • SERVER Đặt tại Việt Nam

215 lượt xem

Chi tiết Chọn ngay

Dedicated Server 03

1,950,000đ

Thông tin cơ bản
 • CPU 16 Core E5/2678 /v3/2.5GHz
 • RAM 16G/DDR3
 • OS DISK 300GB/PCI/SSD
 • INTERNET SPEED  300Mbs
 • NETWORK SPEED 40 Gb/s
 • BACKUP Mỗi ngày
 • QUÀ TẶNG 01 Website miễn phí
 • SERVER Đặt tại Việt Nam

239 lượt xem

Chi tiết Chọn ngay

Dedicated Server 04

2,900,000đ

Thông tin cơ bản
 • CPU 24 Core E5/2678 /v3/2.5GHz
 • RAM 32G/DDR3
 • OS DISK 300GB/PCI/SSD
 • INTERNET SPEED  300Mbs
 • NETWORK SPEED 40 Gb/s
 • BACKUP Mỗi ngày
 • QUÀ TẶNG 01 Website miễn phí
 • SERVER Đặt tại Việt Nam

214 lượt xem

Chi tiết Chọn ngay

Dedicated Server 05

1,750,000đ

Thông tin cơ bản
 • CPU 8 Core E5/2678 /v3/2.5GHz
 • RAM 24G/DDR3
 • OS DISK 300GB/PCI/SSD
 • INTERNET SPEED  300Mbs
 • NETWORK SPEED 10 Gb/s
 • BACKUP Mỗi ngày
 • QUÀ TẶNG 01 Website miễn phí
 • SERVER Đặt tại Việt Nam

220 lượt xem

Chi tiết Chọn ngay

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng, chọn lựa và đông hành cùng Ihostinger.com